فروش ویلا با ساحل اختصاصی و استخر

فروش ویلا با ساحل اختصاصی و استخر

رویان 4,500,000,000 تومان
 • 13000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی

فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی

نوشهر 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در سیسنگان

فروش ویلا استخردار در سیسنگان

نوشهر 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس شهرکی

فروش ویلای لوکس شهرکی

محمود آباد 400,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله حیاط دار در بابلسر

فروش ویلا مبله حیاط دار در بابلسر

بابلسر 2,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک محموداباد

فروش ویلا استخردار نزدیک محموداباد

محمود آباد 990,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ویوی جنگل و دریا در نوشهر

فروش ویلا با ویوی جنگل و دریا در نوشهر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ویوی دریا در رویان

فروش ویلا با ویوی دریا در رویان

رویان 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نور

فروش ویلا استخردار در نور

نور 400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

بندرانزلی پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی نوشهر

فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در چالوس امامرود

فروش ویلا لوکس در چالوس امامرود

چالوس پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 177 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مدرن در نوشهر با ویوی دریا

ویلا مدرن در نوشهر با ویوی دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در زیباکنار

فروش ویلا لوکس استخردار در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 485,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک دریا در رامسر با استخر

خرید ویلا نزدیک دریا در رامسر با استخر

رامسر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 368 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در گیلان

فروش ویلا شهرکی در گیلان

زیباکنار پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا فلت در زیباکنار

فروش ویلا فلت در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس استخردار در رامسر

فروش ویلا تریبلکس استخردار در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رامسر استخردار

فروش ویلا در رامسر استخردار

رامسر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در خزرآباد ساری

فروش ویلا در خزرآباد ساری

ساری پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 223 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش در ایزدشهر

فروش ویلا فول فرنیش در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 311 m2 زمین
 • 182 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در ایزدشهر

فروش ویلا مبله استخردار در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در رامسر کتالم

فروش ویلا در رامسر کتالم

رامسر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله در زیباکنار

فروش ویلا مبله در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 365 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک زیباکنار

فروش ویلا نزدیک زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در حاجی بکنده

فروش ویلا فلت در حاجی بکنده

زیباکنار پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله در زیباکنار

فروش ویلا مبله در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش در زیباکنار

فروش ویلا فول فرنیش در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 285 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در لنگرود

فروش ویلا در لنگرود

لنگرود پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق