فروش ویلا باغ در سهیلیه

فروش ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه 6,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 465 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش در سهیلیه

فروش ویلا فول فرنیش در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 1035 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در سهیلیه

فروش ویلا لوکس در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,550,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در تهراندشت

فروش ویلا استخردار در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سهیلیه کرج

فروش ویلا بااستخر در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ مبله در سهیلیه

فروش ویلا باغ مبله در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,350,000,000 تومان
 • 521 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 670,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا

فروش ویلا

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در سهیلیه

فروش ویلا لوکس در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • 440 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ شیک در سهیلیه

فروش ویلا باغ شیک در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 4000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی در سهیلیه

فروش ویلا استخردار شهرکی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در سهیلیه

فروش خانه ویلایی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 370,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در کردان بااستخر

فروش ویلا باغ در کردان بااستخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 355 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق