فروش ویلا جنگلی در شمال

فروش ویلا جنگلی در شمال

سرخرود 750,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس حیاط دار

فروش ویلا دوبلکس حیاط دار

سرخرود 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود شهرکی

فروش ویلا در سرخرود شهرکی

سرخرود 635,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود 800,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ ساحلی در دریاسر

فروش ویلا باغ ساحلی در دریاسر

سرخرود 650,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در سرخرود

خرید ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 213 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شهرک در سرخرود

خرید ویلا در شهرک در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 606 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود شهرکی

ویلا فروشی در سرخرود شهرکی

سرخرود پیش‌پرداخت 615,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 616,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 605,000,000 تومان
 • 643 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی در سرخرود

ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 420,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 220,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 580,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در سرخرود

فروش ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 420,000,000 تومان
 • 207 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 380,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شیک خانه دریا

خرید ویلای شیک خانه دریا

سرخرود پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای ساحلی در سرخرود

فروش ویلای ساحلی در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 380,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سرخرود

فروش ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار مبله در سرخرود

فروش ویلا استخردار مبله در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در سرخرود

فروش ویلا مدرن در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس بااستخر در سرخرود

فروش ویلا لوکس بااستخر در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در درویش آباد

فروش ویلا در درویش آباد

سرخرود پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی در سرخرود

فروش ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس با ساحل اختصاصی

فروش ویلا لوکس با ساحل اختصاصی

سرخرود پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در شمال داخل شهرک

فروش ویلا در شمال داخل شهرک

سرخرود پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 188 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار سرخرود

فروش ویلا استخردار سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 147 m2 زمین
 • 143 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخرود با استخر

فروش ویلا در سرخرود با استخر

سرخرود پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در سرخرود

فروش ویلا فلت در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 252 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله در سرخرود

فروش ویلا مبله در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق