فروش ویلا مبله حیاط دار در بابلسر

فروش ویلا مبله حیاط دار در بابلسر

بابلسر 3,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

بابلسر پیش‌پرداخت 22,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در بابلسر صفاییه

فروش ویلا استخردار در بابلسر صفاییه

بابلسر پیش‌پرداخت 6,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بهنمیر

فروش ویلا در بهنمیر

بابلسر پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 309 m2 زمین
 • 124 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف بابلسر

فروش ویلا اطراف بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر اوجاکسر

فروش ویلا در بابلسر اوجاکسر

بابلسر پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 2,130,000,000 تومان
 • 285 m2 زمین
 • 137 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 286 m2 زمین
 • 121 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

بابلسر پیش‌پرداخت 13,500,000,000 تومان
 • 1023 m2 زمین
 • 256 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در خزرشهر شمالی

فروش ویلا در خزرشهر شمالی

بابلسر پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 996 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک استخردار در بابلسر

فروش ویلا شیک استخردار در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای شیک در بابلسر

فروش ویلای شیک در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهرک دریاکنار

فروش ویلا در شهرک دریاکنار

بابلسر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در صفاییه

فروش ویلا استخردار در صفاییه

بابلسر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در بابلسر

فروش ویلا استخردار در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 130 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در بابلسر

خرید ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 620,000,000 تومان
 • 223 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر صفاییه

فروش ویلا در بابلسر صفاییه

بابلسر پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در بابلسر صفاییه

فروش ویلا در بابلسر صفاییه

بابلسر پیش‌پرداخت 3,600,000,000 تومان
 • 697 m2 زمین
 • 515 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلای لوکس در شهرک خزرشهر

فروش ویلای لوکس در شهرک خزرشهر

بابلسر پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مدرن در بابلسر

فروش ویلای مدرن در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک دریاکنار

فروش ویلا در شهرک دریاکنار

بابلسر پیش‌پرداخت 6,325,000,000 تومان
 • 575 m2 زمین
 • 123 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 790,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 380,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق