فروش ویلا با ویوی دریا در رویان

فروش ویلا با ویوی دریا در رویان

رویان 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ساحل اختصاصی و استخر

فروش ویلا با ساحل اختصاصی و استخر

رویان 4,500,000,000 تومان
 • 13000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی نوشهر

فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مدرن در نوشهر با ویوی دریا

ویلا مدرن در نوشهر با ویوی دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ویو دریا در نوشهر ونوش

فروش ویلا با ویو دریا در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 3,250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس لب دریا در رویان

فروش ویلا لوکس لب دریا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 1217 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با ویوی دریا در کتالم رامسر

ویلا با ویوی دریا در کتالم رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 648 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ساحلی قواره اول با استخر

فروش ویلا ساحلی قواره اول با استخر

نوشهر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار لب دریا در نوشهر

فروش ویلا استخردار لب دریا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 970 m2 زمین
 • 530 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ویوی دریا در نوشهر

فروش ویلا با ویوی دریا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با ویوی دریا و استخر در بندر امیرآباد

ویلا با ویوی دریا و استخر در بندر امیرآباد

ساری پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 512 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا بااستخر و ویوی دریا نوشهر

فروش ویلا بااستخر و ویوی دریا نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با ویوی دریا در رویان

خرید ویلا با ویوی دریا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا لوکس با ویو دریا در نوشهر

فروش ویلا لوکس با ویو دریا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس با ساحل اختصاصی

فروش ویلا لوکس با ساحل اختصاصی

سرخرود پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا ساحلی در گیلان دستک

فروش ویلا ساحلی در گیلان دستک

بندر کیاشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان

فروش ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر و ویوی دریا نوشهر

فروش ویلا با استخر و ویوی دریا نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک ساحلی نوشهر

فروش ویلا در شهرک ساحلی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ویوی دریا در انزلی

فروش ویلا با ویوی دریا در انزلی

بندرانزلی پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس ساحلی در نوشهر

فروش ویلا لوکس ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار ساحلی در نوشهر

فروش ویلا استخردار ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا جنگلی لوکس بااستخر

فروش ویلا جنگلی لوکس بااستخر

رویان پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

فروش ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 528 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق